Tarieven

Rekentool 2019 kinderopvangtoeslag: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

Tarieven Kinderdagverblijf per 1 januari 2019:

Vast             € 8,25

Flexibel       € 8,65

Tarieven Peutergroep:

Vast             € 8,25

 

Tarieven BSO:

Vast             € 8,25

Flexibel       € 8,65

Tarieven TSO:

Per keer      € 3,00

 

Je kan bij ons kiezen voor 52 weken of 40 weken ( 40 weken is zonder de schoolvakanties ) Wij berekenen een maand gemiddeld, dit baseren wij op de aantal weken en de uren die de kinderen komen.

B.v. ze komen 12 uur in de week x 52 weken =  het aantal uren. Deze uren : wij door 12 maanden. De uren die je dan per maand hebt doen wij x het uur bedrag. Het bedrag wat daar uit komt betaal je maandelijks aan het kinderdagverblijf gedurende 12 maanden per jaar. 12 uur x 52 weken = 624 uur : door 12 maanden =  52 uur per maand x 8,25 = € 429,- Dit is wat je maandelijks betaald voor de kinderopvang.

Voor gebruik van de Kinderopvang hanteren wij eenmalige inschrijfkosten van € 10,-.            

De belastingdienst betaalt tweeverdieners een deel van het tarief terug via de Kinderopvangtoeslag. Dit dient u zelf aan te vragen.

Op de Peutergroep kunnen geen- of éénverdieners aanspraak maken op subsidie via de gemeente. Aanvraag kan via Kinderopvang Oki.

Het tarief van het kinderdagverblijf is inclusief eten, drinken en verzorging. Wat niet bij de prijs is inbegrepen is de flesvoeding, daarvoor dienen de ouders zelf zorg te dragen.

Scroll naar top